Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM.

 

Administrator Sieci LAN

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Administrowanie urządzeniami: FortiGate w zakresie (firewall, global portect, ids/ips) oraz ruterami opartymi na open source;
 • Administracja przełącznikami oraz ruterami firm: HP, Cisco;
 • Wsparcie w administracji VMware;
 • Utrzymanie ciągłości pracy sieci: ISCSI, LAN i WIFI w zakresie części logicznej jak i fizycznej;
 • Diagnostyka i rozwiązywanie problemów sieci dostępowej i transportowej;
 • Planowane, akceptacja, konfiguracja i rozbudowa elementów sieci oraz infrastruktury;
 • Analizowanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • Reagowanie na incydenty informatyczne i usuwanie skutków zaistniałych zagrożeń cybernetycznych;
 • Wykrywanie podatności i zarządzanie podatnościami w systemach teleinformatycznych;
 • Udział w projektach i wdrożeniach w zakresie rozwoju infrastruktury i systemów sieciowych;
 • Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń i incydentów;
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi;
 • Dokumentowanie zmian konfiguracji;
 • Realizowanie procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących bieżącej obsługi użytkowników, w szczególności wniosków i protokołów, zgodnie z ustalonymi procesami i procedurami;
 • Wspieranie pierwszej linii wsparcia innych komórek organizacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie informatyczne;
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z sieciami teleinformatycznymi;
 • Minimum 2 lata doświadczenia zagadnień utrzymania sieci i teleinformatycznych;
 • Umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z infrastrukturą sieciową;
 • Wiedza dot. bezpieczeństwa sieciowego;
 • Dobra znajomość działania podstawowych protokołów tj. DHCP, DNS, IPSEC, SSLVPN, SMB, HTTP/S, FTP;
 • Znajomość technologii: FortiGate;
 • Praktyczna wiedza z zakresu administrowania przełącznikami sieciowymi oraz ruterami;
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux;
 • Znajomość technologii VMware.

 

Dodatkowe atuty:

 • język angielski;
 • tworzenie skryptów w środowisku Windows i Linux;
 • Znajomość technologii Fortinet;
 • Znajomość narzędzi do monitoringu (Centreon, Nagios).

 

Oferujemy:

 • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;
 • Pracę w prestiżowej instytucji;
 • Szkolenia.

 

Co musisz zrobić:

 • przygotować cv z wskazaniem przebiegu pracy zawodowej.

 

Swoją ofertę możesz złożyć do 12.03.2021 r.

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl.

 

Klauzula informacyjna.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji.

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71,e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej  na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.

 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR oraz podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

     a)       do zakończenia procesu rekrutacji;

     b)      w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy. 

6. Mają Państwo prawo do:

     ·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     ·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     ·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     ·         prawo do usunięcia danych osobowych;

     ·         prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Metadane

Data publikacji : 12.02.2021
Data modyfikacji : 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry