Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest instytucją gospodarki budżetowej odpowiedzialną za kompleksową obsługę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmuje się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko 

 

Administrator Systemów

Miejsce pracy: Warszawa
 

Podstawowe zadania:

 • administrowanie, zarządzanie, monitorowanie i serwisowanie powierzonych systemów informatycznych;
 • komunikacja z serwisami technicznymi przy zgłoszeniach realizowanych przez firmy trzecie;
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących bieżącej obsługi użytkowników, w szczególności wniosków i protokołów, zgodnie z ustalonymi procesami i procedurami;
 • identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów, przyjmowanie, analizowanie i realizowanie zgłoszeń;
 • przygotowywanie specyfikacji oraz umów do przetargów, weryfikacja zaproponowanych modeli;
 • przeprowadzania procedury zakupowej o udzielenie zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł zgodnie z obowiązującymi regulacjami;

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • minimum 2 lata doświadczenia w IT na podobnym stanowisku,
 • znajomość konfiguracji i administracji serwerami Microsoft Windows Server 2012R2/2016 lub/i serwerami z rodziny Linux Redhat;
 • znajomość zasad administrowania bazami danych w środowisku SQL;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym wykorzystanie dokumentacji technicznej w praktyce;
 • umiejętność tworzenia procedur, procesów i tworzenia dokumentacji technicznej;
 • kompetencje: komunikacja, organizacja pracy własnej i dążenie do celu, współpraca i dzielenie się wiedzą, samodzielność i inicjatywa; umiejętność analitycznego myślenia.

Mile widziane:

 • znajomość systemu finansowo księgowego Quorum lub innego systemu klasy ERP;
 • znajomość baz danych: MS SQL, Sybase, MySQL, tworzenia zapytań w oparciu o język SQL
 • znajomość zagadnień związanych z hostingiem oraz administrowaniem stronami www zbudowanymi w oparciu o CMS: Wordpress, Drupal;
 • znajomość programów: Płatnik, Trezor, ePUAP, PEF od strony wsparcia użytkowników;
 • znajomość HTML, CSS, obsługa certyfikatów SSL.

 

Zapewniamy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych;
 • możliwość wdrażania własnych inicjatyw;
 • przyjazne środowisko pracy;
 • pracę w prestiżowej instytucji;
 • dostęp do programu szkoleń;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Twoja oferta powinna zawierać:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • podpisane oświadczenia o treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. „Dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa przekazuję dobrowolnie i z własnej inicjatywy”

Swoją ofertę prześlij na adres:

 • rekrutacja@centrum.gov.pl
  lub
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 

 

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR oraz podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metadane

Data publikacji : 01.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry