Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Osoba do sprzątania

Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest instytucją gospodarki budżetowej odpowiedzialną za kompleksową obsługę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmuje się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego.

 

Poszukujemy Osoby do sprzątania

Miejsce pracy: Warszawa

 

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • utrzymywanie porządku i czystości w obiekcie (pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, pomieszczenia techniczne, sanitariaty, ciągi komunikacyjne),
 • mycie okien,
 • uzupełnianie środków sanitarno-higienicznych,
 • segregowanie odpadów,
 • właściwe używanie środków potrzebnych do utrzymania czystości,
 • dezynfekcja przestrzeni dotykowych oraz pomieszczeń socjalnych,
 • dbałość o powierzone mienie i wykonywanie pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp 

i ppoż;

 • inne prace gospodarcze wynikające z bieżących potrzeb.

 

 

Oczekujemy:

 • gotowości do  podjęcia pracy fizycznej, w tym pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • kompetencji osobistych: dokładności, organizacji pracy własnej, sumienności, komunikacji
  i współpracy.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej na rynku od lat,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • umowę o pracę na 1/2 etatu w godzinach 5:30 - 9:30,
 • pracę w sprawnie funkcjonującym zespole

Twoja oferta powinna zawierać:

 • CV,
 • podpisane oświadczenia o treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. „Dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa przekazuję dobrowolnie i z własnej inicjatywy”

prześlij do 19 listopada 2021 r. na adres:

 • rekrutacja@centrum.gov.pl
  lub
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71,                          
  e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub
  z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej     na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także  w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR,  a także podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji; w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych  dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 

 

Metadane

Data publikacji : 09.11.2021
Obowiązuje do : 19.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Jefimow
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Jefimow

Opcje strony

do góry