Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Inspektor PPOŻ

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytucja gospodarki budżetowej to instytucja odpowiedzialna za kompleksową obsługę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmuje się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Inspektora PPOŻ

miejsce pracy: Warszawa

 

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • kontrola w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • doradztwo pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • dbałość o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
  w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • doradztwo pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji oraz możliwości
  przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (prowadzenie szkoleń);
 • ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego,  
 • ukończenia szkolenia inspektorów ochrony ppoż lub szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony ppoż,
 • umiejętności przeprowadzania zapytań ofertowych,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjności, komunikatywności
 • umiejętności organizacji pracy i samodzielności w działaniu,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • praktycznej znajomości MS Office,
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 5 lat.

Mile widziane:

 • Znajomość obsługi central pożarowych EBL, a także central oddymiania D+H,
 • Kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Kurs konserwatora hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Kurs konserwatora detektorów GAZEX,
 • Świadectwo kwalifikacyjne do 1kV (eksploatacja „E”).

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej od lat na rynku,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych.

Twoja oferta powinna zawierać:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • podpisane oświadczenia o treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. „Dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa przekazuję dobrowolnie i z własnej inicjatywy”
 • prześlij do 27 listopada 2021 r. na adres:
  1. rekrutacja@centrum.gov.pl
   lub
  2. Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 

 

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR oraz podmioty uprawnione
  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji; w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
  aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2021
Obowiązuje do : 19.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Jefimow
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Jefimow

Opcje strony

do góry