Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Główny specjalista w Zespole Planowania i Analiz

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytucja gospodarki budżetowej to instytucja odpowiedzialna za kompleksową obsługę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmuje się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego.

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Główny specjalista w Zespole Planowania i Analiz

miejsce pracy: Warszaw

 

Twój zakres obowiązków:

 • analiza przychodów i kosztów,
 • uczestniczenie w tworzeniu planu finansowego,
 • kontrola realizacji planu finansowego,
 • kalkulacja kosztów i cen sprzedaży usług,
 • sporządzanie analiz i raportów ekonomicznych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • praktyczna znajomość rachunkowości zarządczej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność sporządzania opisowej analizy danych,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu, finansów i księgowości,
 • kompetencje: komunikacja, organizacja  pracy własnej i dążenie do celu, współpraca i dzielenie się wiedzą, myślenie analityczne.

Mile widziane:

 • doświadczenie w raportowaniu,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną,
 • biegła znajomość programu Excel.

To oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji działającej od lat na rynku,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • pracę w doświadczonym zespole,
 • możliwość pracy zdalnej.

Swoją ofertę, zawierającą:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • podpisane oświadczenia o treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. „Dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa przekazuję dobrowolnie i z własnej inicjatywy”

 

 

prześlij na adres:

 • rekrutacja@centrum.gov.pl
  lub
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 00-903 Warszawa

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 

 

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana
w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda
na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR oraz podmioty uprawnione
  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:
 1. do zakończenia procesu rekrutacji;
 2. w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 1. Mają Państwo prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
  aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metadane

Data publikacji : 22.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Jefimow

Opcje strony

do góry