Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalista do Zespołu Obsługi Kancelaryjnej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest instytucją gospodarki budżetowej, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM, pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmuje się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego.

miejsce pracy: Warszawa


Twój zakres obowiązków:

 • sprawna i terminowa obsługa kancelaryjna korespondencji wpływającej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) i wychodzącej z KPRM w systemie teleinformatycznym do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji, segregowanie, rejestrowanie, prowadzenie ewidencji,
 • wypożyczanie i wyrejestrowywanie dokumentów ze składów chronologicznych oraz składów informatycznych nośników danych,
 • obsługa stanowiska Dziennika Podawczego,
 • pełnienie dyżurów w godz. 16:00-18:00 (w razie potrzeby odpowiednio dłużej) w celu zapewnienia ciągłości pracy Kancelarii Ogólnej KPRM,
 • informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie realizacji wykonywanych zadań oraz potrzebach związanych z ich realizacją,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z zastępstwami lub wynikających z doraźnych potrzeb pracodawcy,
 • niezwłoczne powiadamianie przełożonych o zauważonym wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
   

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • doświadczenie co najmniej dwuletnie w pracy kancelaryjnej na podobnym stanowisku,
 • kompetencje miękkie: organizacja pracy, współpraca, komunikacja, budowanie relacji z klientem, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • dbanie o estetykę ubioru i kultura osobista.

Mile widziane:

 • doświadczenie w obsłudze kancelaryjnej podmiotów publicznych prowadzonej w systemach teleinformatycznych klasy EZD (np. EZD PUW, e-DOK),
 • posiadanie szkoleń lub kursów, w tym kwalifikacyjnych, z zakresu zarządzania dokumentacją,
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
 • wykształcenie wyższe.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji, działającej na rynku od lat,
 • szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy, możliwość refundacji kosztów studiów,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, tzw. „wczasy pod gruszą”
 • zniżki na wypoczynek w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego oraz polisy na życie,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery, miejsce parkingowe,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę w doświadczonym zespole.

Twoja oferta powinna zawierać:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • podpisane oświadczenia o treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. „Dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa przekazuję dobrowolnie i z własnej inicjatywy”

Ofertę prześlij do 1 marca 2024 roku na adres:

rekrutacja@centrum.gov.pl 

lub 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 

 

 

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.                                                           
  Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR oraz podmioty uprawnione
  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji; w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.
 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
  aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metadane

Data publikacji : 09.02.2024
Data modyfikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Jefimow
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Jefimow
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Jefimow

Opcje strony

do góry