Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/statut-i-podstawa-prawn/1129,Statut-i-podstawa-prawna.html
26.05.2024, 22:51

Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest instytucją gospodarki budżetowej, powstałą z przekształcenia w drodze sukcesji generalnej Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz. U. z 2010 roku, Nr 181, poz. 1217).

Centrum działa na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. dotyczącego zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) oraz nadania statutu.

2. Zarządzenia Nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego oraz nadania statutu, ze zmianami;

3. Zarządzenia Nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego.

pkt. 4. Zarządzenia Nr 27 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu.

pkt. 5. Zarządzenia Nr 27 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu.

pkt 6. Zarządzenia nr 16 Szefa Kancelarii Przezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu.

pkt 7. Zarządzenia nr 20 Szefa Kancelarii Przezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu.

pkt 8. Zarządzenia nr 6 Szefa Kancelarii Przezesa Rady Ministrów z dnia  22 marca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.01.2011
Data modyfikacji : 08.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor Centrum
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Jagiełło

Opcje strony