Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/zadania-i-kompetencje-c/3428,Centralny-Zamawiajacy.html
21.07.2024, 01:11

Centralny Zamawiający

Z dniem 30 marca 2011 roku, Centrum Obsługi Administracji Rządowej (wcześniej Centrum Usług Wspólnych) na mocy przepisów Zarządzenia nr 16 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej, zostało wskazane Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, jako Centralny Zamawiający posiada kompetencję do:

1.     przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

2.     udzielania zamówień publicznych,

3.     zawierania umów ramowych

- na potrzeby jednostek administracji rządowej.

Obecnie Centrum Obsługi Administracji Rządowej może realizować zamówienia centralne w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie Zarządzenia nr 249 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego ze zm.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów corocznie określa wykaz dostaw, usług i robót budowlanych, które w roku następnym będą realizowane przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej jako zamówienia centralne.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej może wykonywać czynności również w zakresie nieobjętym przepisami ww. Zarządzenia, na zasadach określonych odrębnymi porozumieniami i na mocy udzielonych pełnomocnictw.

Metadane

Data publikacji : 25.09.2013
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor Centrum
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Marczak

Opcje strony