Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Lp Data Nazwa
1 26.09.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług ochrony na terenie obiektów administrowanych przez COAR

2 28.03.2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych

3 22.02.2019 Informacja o nieudzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych

4 15.02.2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie całodobowej ochrony fizycznej terenu przy ul. Bagatela 6/8 w Warszawie

5 28.12.2018 Informacja o nieudzieleniu zamówienia

6 22.08.2018 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi załodobowej ochrony obiektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie

7 19.07.2018 Informacja o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na : świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73, numer postępowania 2018/22

8 28.12.2017 Informacja o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na : Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk w okresie od 01-01-2018 r. do 30-09-2019 r. nr referencyjny 54-133/2017/KRWŁ-US/SK.

9 08.12.2017 Informacja o nieudzieleniu zamówienia w postępowaniu na „Obsługę prawną w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych”, w trybie art. 138o ustawy Pzp, nr zamówienia: 24/2017/WZP/MM

10 26.09.2017 Informacja o udzieleniu zamówienia na organizację (przygotowanie) i przeprowadzenie szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej oraz organizację konferencji i trzech seminariów na temat dostępności usług publicznych, Numer referencyjny 228/DSC/2017/US/SK”.

Wybierz Strony

do góry