Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Lp Data Nazwa
1 16.06.2020 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

2 29.05.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Rzecznika Finansowego, numer postępowania: 2020/26

3 26.09.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług ochrony na terenie obiektów administrowanych przez COAR

4 28.03.2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych

5 22.02.2019 Informacja o nieudzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych

6 15.02.2019 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie całodobowej ochrony fizycznej terenu przy ul. Bagatela 6/8 w Warszawie

7 28.12.2018 Informacja o nieudzieleniu zamówienia

8 22.08.2018 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi załodobowej ochrony obiektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie

9 19.07.2018 Informacja o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na : świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73, numer postępowania 2018/22

10 28.12.2017 Informacja o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na : Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk w okresie od 01-01-2018 r. do 30-09-2019 r. nr referencyjny 54-133/2017/KRWŁ-US/SK.

Wybierz Strony

do góry