Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Informacja o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na : świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73, numer postępowania 2018/22

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone w dniu 25 czerwca 2018 r., Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:

 

Vigor Security sp. z o.o. sp. k.

ul. Czernichowska 28,

61-334 Poznań

oraz

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o.

ul. Czernichowska 28

61-334 Poznań

 

Metadane

Data publikacji : 19.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Kurek

Opcje strony

do góry