Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.eb2b.com.pl w module „Postępowania”.

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamieszczane są w zakładce „Załączniki” w każdym postępowaniu oddzielnie.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
1 26.02.2021 Informacja o wyłonieniu zwycięzcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto na wykonywanie usługi audytu wewnętrznego w Centrum Obsługi Administracji Rządowej w okresie 1.03.2021 r. - 28.02.2023 r.

2 23.04.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu na usługę dostepu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej, 2017/36

3 13.02.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie dokumentacji budowlanej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń skrzydła D wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

4 31.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej (224/2017/KR-WŁ/86/2017/ZRP-2).

5 30.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektu Kompleksu Recepcyjno - Wypoczynkowego Łańsk (242/2017/KR-WŁ)

6 29.01.2018 Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 209/213/216/ 223/ 2017/KRWŁ-PN/SK na dostawy: artykułów spożywczych dla potrzeb KRW Łańsk.

7 26.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę oleju opałowego na potrzeby KRW Łańsk” (nr postępowania: 246/2017/KR-WŁ/PN/MM)

8 19.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORIN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją funkcjonowania Oprogramowania aplikacyjnego w ilości niezbędnej dla realizacji zmian” (nr postępowania: 2017/43-2)

9 04.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej (nr 224/2017/KR-WŁ/86/2017/ZRP)

10 04.01.2018 Informacja o wyniku postępowania na dostawę artykułów nabiałowych nr 2017/39/ZBR/77/ZRP/205/KR-WŁ/II

Wyszukiwarka
do góry