Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Informacja o wyłonieniu zwycięzcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto na wykonywanie usługi audytu wewnętrznego w Centrum Obsługi Administracji Rządowej w okresie 1.03.2021 r. - 28.02.2023 r.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto na wykonywanie usługi audytu wewnętrznego w Centrum Obsługi Administracji Rządowej w okresie 1.03.2021 r. - 28.02.2023 r. został wybrany Wykonawca:

Nazwa Oferenta: Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.

Adres:  ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków

NIP 676-007-69-92, REGON 001331839, KRS 0000145852

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO PLN 66 780,00 zł

SŁOWNIE: Sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 82 139,40 zł w tym stawka VAT 23%

SŁOWNIE: Osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy

Metadane

Data publikacji : 26.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Wierzejska

Opcje strony

do góry