Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wyborze-na/7399,Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamow.html
2020-05-28, 03:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę oleju opałowego na potrzeby KRW Łańsk” (nr postępowania: 246/2017/KR-WŁ/PN/MM)

Metadane

Data publikacji : 26.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Malarowicz

Opcje strony