Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wyborze-na/7447,Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-w-postepowaniu-na-wykonanie-dokum.html
2021-10-28, 19:45

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie dokumentacji budowlanej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń skrzydła D wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Metadane

Data publikacji : 13.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Wierzejska

Opcje strony