Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamieszczane są w zakładce „Załączniki” w każdym postępowaniu oddzielnie.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
11 20.12.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych (mięsa i wędlin) na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej w podziale na części, nr zamówienia: 36-ZBR/79-ZRP/2017/PNO/SM

12 18.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 291/BA/I/2017 na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących i faksujących na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

13 15.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiN

14 06.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na obsługę techniczną samochodów służbowych

15 05.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę chromatografu gazowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej Centralnego Laboratorium GIORiN

16 30.11.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft, usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnych dla Ministerstwa Finansów

17 29.11.2017 Unieważnienie i ponowny wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu Nr 54-133/2017/KRWŁ-US/SK na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk w okresie od 01-01-2018 r. do 30-09-2019 r.

18 28.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr 54-133/2017/KRW-US/SK na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk w okresie od 01-01-2018 r. do 30-09-2019 r.

19 25.08.2017 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę urządzeń biurowych dla JAP nr 2017/2

20 23.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawy w okresie 12 m-cy świeżych owoców warzyw na potrzeby COAR Bufet „R” i ZR Parkowa, nr zamówienia 25-30/2017/BR-ZRP/PZC/SK

do góry