Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamieszczane są w zakładce „Załączniki” w każdym postępowaniu oddzielnie.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
21 22.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Ubezpieczenie majątku Jednostek Administracji Państwowej

22 18.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Centralnego Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

23 18.08.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na Tłumaczenia ustne i pisemne dla KPRM, nr zamówienia375/DSZ/17

24 09.08.2017 Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu na zakup i dostawę samochodów osobowych i ciężarowych dla Jednostek Administracji Państwowej, numer zamówienia 2017/9

25 19.07.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

26 19.07.2017 Informacja o wyniku postępowania wspólnego nr 2017/21/II na dostawę artykułów higienicznych i środków czystości dla Jednostek Administracji Państowej.

27 19.07.2017 Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych oraz artykułów dekoracyjnych nr 414/2017/WASK/NBO/ABG

28 07.07.2017 Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w celu zawarcia umów ramowych w postępowaniu na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla JAP

29 07.07.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na organizację (przygotowanie) i przeprowadzenie szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej oraz organizację konferencji i trzech seminariów na temat dostępności usług publicznych, Numer referencyjny 228/DSC/2017/US/SK

30 07.07.2017 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do obiektów Jednostek Administracji Państwowej (JAP) w podziale na części, nr ref. 2017/20

do góry