Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamieszczane są w zakładce „Załączniki” w każdym postępowaniu oddzielnie.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
31 05.07.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie zabezpieczeń fizycznych Zintegrowanego Systemu Informatycznego KPRM poprzez dostawę i montaż Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Zarządzania Kluczami (SZK) i systemu telewizji przemysłowej (CCTV)

32 30.06.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr 2017/1 na świadczenie usług telefonii ruchomej dla Jednostek Administracji Państwowej

33 24.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Jednostek Administracji Państwowej

34 19.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o syg. 2017/4 na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Jednostek Administracji Publicznej

35 19.06.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Publicznej

36 14.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Ubezpieczenie komunikacyjne Jednostek Administracji Państwowej, nr zamówienia: 2017/10

37 14.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowotne pracowników Jednostek Administracji Państwowej oraz członków ich rodzin, nr zamówienia: 2017/23- część I - grupowe ubezpieczenie na życie

38 12.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej

39 06.06.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Jednostek Administracji Państwowej

40 18.05.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na serwisowanie pojazdów użytkowanych przez Jednostki Administracji Publicznej

do góry