Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamieszczane są w zakładce „Załączniki” w każdym postępowaniu oddzielnie.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
41 12.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na sukcesywną dostawę papieru A3 i A4 dla Jednostek Administracji Państwowej

42 05.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup biletów lotniczych, kolejowych wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwacja i sprzedaż miejsc hotelowych oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej

43 26.04.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia Akademii Oceny Skutków Regulacji (w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych) oraz szkoleń ustawicznych z zakresu technik analitycznych stosowanych w ramach oceny skutków regulacji

44 19.04.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, syg.11-19/2017/PZC/ZBR-ZRP/SK na: dostawę galanterii cukierniczej długoterminowej, przetworzonych owoców i warzyw, napojów bezalkoholowych, soków owocowych i warzywnych, przypraw oraz artykułów sypkich.

45 14.04.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

46 12.04.2017 Ogłoszenie o wyborzej najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług kurierskich na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej nr 2017/15

47 30.03.2017 Informacja o wyniku postępowania na Zrzut lotniczy szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie 9 (dziewięciu) województw

48 30.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawy telefonów komórkowych dla Jednostek Administracji Państwowej, nr ref. 2016/11

49 28.03.2017 Informacja o wyniku postępowania na dostawę artykułów spożywczych (mięsa i wędlin) nr 42-4/2016/ZRP/BR/PN/ABG

50 24.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup usługi wsparcia technicznego do Systemu telekomunikacyjnego COAR i KPRM

do góry