Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zamieszczane są w zakładce „Załączniki” w każdym postępowaniu oddzielnie.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
51 22.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia służbowego

52 13.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2 zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia służbowego

53 08.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę licencji i oprogramowania dla KPRM

54 03.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących do 9 (dziewięciu) Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii

55 03.03.2017 Informacja o wyniku postepowania na dostawę artykułów spozywczych (produktów mleczarskich i produktów mięsnych)

56 23.02.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na obsługę prawną w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych

57 14.02.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej na sukcesywną dostawę papieru do COAR

58 30.01.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę środków czystości i galanterii papierniczej w zakresie Części 1

59 27.01.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Jednostek Administracji Państwowej, nr zamówienia: 2016/13

60 23.01.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont budynku Willa nr 3

do góry