Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
1 11.10.2019 Usługa druku urzędowych etykiet i paszportów dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa 2019/61/GIORIN

2 11.10.2019 Dostawa oleju opałowego dla Kompleksu Recepcyjno - Wypoczynkowego Łańsk (2019/60/COAR)

3 09.10.2019 Przebudowa sieci teletechnicznej w skrzydle A w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie (2019/39/KPRM)

4 04.10.2019 Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Państwowej

5 04.10.2019 Sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej

6 01.10.2019 Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju (numer postępowania: 2019/54)

7 16.08.2019 Wykonanie audytów energetycznych budynków przeznaczonych do termomodernizacji.

8 14.08.2019 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

9 02.08.2019 Remont pokrycia dachów dwóch budynków zlokalizowanych na terenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

10 29.07.2019 Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Wybierz Strony

do góry