Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
1 16.02.2021 Zakup repozytorium backupów z funkcją deduplikacji, systemu wykonywania kopii zapasowych oraz pamięci blokowej dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, numer postępowania: 2021/11

Postępowanie prowadzone w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.gov.pl (lub https://platforma.eB2B.com.pl) w trybie przetargu podstawowego w oparciu o art. 2751 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (nr postępowania: 2021/11)

2 31.12.2020 Wymiana windy zlokalizowanej pomiędzy skrzydłami A/B budynku głównego KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie numer postępowania: 2020/90

3 31.12.2020 Pielęgnacja i konserwacja zieleni niskiej i wysokiej w obiektach administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej

4 30.12.2020 sukcesywne dostawy świeżych owoców i warzyw dla Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk Centrum Obsługi Administracji Rządowej

5 30.12.2020 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk Centrum Obsługi Administracji Rządowej

6 30.12.2020 Dostawa materiałów ślusarskich, hydraulicznych, stolarskich, malarskich i budowlanych

7 29.12.2020 Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Administracji Państwowej (nr postępowania 2021/09)

8 28.12.2020 Zakup oprogramowania oraz licencji Microsoft dla serwerów i stacji klienckich Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, numer postępowania: 2020/86

9 28.12.2020 Dostawa oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji Państwowej (2021/08)

10 28.12.2020 Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej (2021/01)

Wybierz Strony

do góry