Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
1 23.09.2022 2022/22 sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.gov.pl w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

2 23.09.2022 Przebudowa wjazdu na teren ZA Parkowa od strony ul. Sulkiewicza (ogrodzenie, brama, furtka)

3 21.09.2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie

4 14.09.2022 Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” oraz wsparcia eksperckiego dla Jednostek Administracji Państwowej

5 14.09.2022 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

6 13.09.2022 Świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw dla samochodów służbowych (osobowych, ciężarowych do i powyżej 3,5 tony oraz autobusów)

7 12.09.2022 Remont dachu budynku Puszcza, kaplicy i altany w OW Łańsk

8 10.09.2022 2022/55 Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administrowanym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie

9 19.08.2022 2022/33 Świadczenie usług ochrony fizycznej w OW Łańsk

10 02.08.2022 2022/44 Zakup komputerów przenośnych (laptopy) dla Oddziałów Centralnego Laboratorium na potrzeby m.in. pracy w systemie EZD

do góry