Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.eb2b.com.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
11 23.11.2023 Dostawy środków czystości do gastronomii, artykułów czystościowych i wyposażenia na potrzeby obiektów administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej

12 06.11.2023 2023/86 Sukcesywne dostawy gazu ziemnego wraz z dystrybucją na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

13 31.10.2023 2023/16 Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach ZA Parkowa [lokalizacja Warszawa, ul. Parkowa]

14 25.10.2023 Dostawa napojów bezalkoholowych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

15 16.10.2023 Zabezpieczenie przeciwpożarowe pokrycia dachu budynku „Puszcza” w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk, gmina Stawiguda

16 13.10.2023 Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Jednostek (2023/80)

17 13.10.2023 Dostawa chromatografów na potrzeby Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – post. nr 2023/84

18 10.10.2023 Sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej

19 04.10.2023 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów (innych niż komunalne), świadczona na potrzeby obiektów administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie i Łańsku, nr postępowania: 2023/77

20 03.10.2023 2023/81 Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie 2 października 2023 r. – 30 września 2024 r.

Wyszukiwarka
do góry