Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
11 04.10.2019 Sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej

12 01.10.2019 Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju (numer postępowania: 2019/54)

13 16.08.2019 Wykonanie audytów energetycznych budynków przeznaczonych do termomodernizacji.

14 14.08.2019 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

15 02.08.2019 Remont pokrycia dachów dwóch budynków zlokalizowanych na terenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

16 29.07.2019 Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

17 18.07.2019 sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej (numer postępowania: 2019/49/COAR)

18 04.07.2019 Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów administrowanych przez COAR

19 29.05.2019 Wykonanie robót teletechnicznych niezbędnych do zabezpieczenia Archiwum RM mieszczącego się przy ul. Sulkiewicza 14 na terenie ZR Parkowa, numer zamówienia 2019/40/KPRM.

20 29.05.2019 Dostawę środków i artykułów czystościowych

Wybierz Strony

do góry