Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
11 15.10.2021 Sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej

12 13.10.2021 Odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania i urządzeń w serwerowniach oraz zakup oprogramowania dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

13 13.10.2021 Obsługa metrologiczną wyposażenia pomiarowego laboratoriów Centralnego Laboratorium GIORiN

14 12.10.2021 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

15 22.09.2021 Zakup usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnianiu w okresie 48 miesięcy symetrycznych łączy zapewniających dostęp do Internetu dla Oddziałów Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

16 17.09.2021 Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

17 08.09.2021 Zrzut lotniczy szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących

18 08.09.2021 Dostawa szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących

19 26.08.2021 dostawa odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium, 2021/45

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.gov.pl (lub https://platforma.eB2B.com.pl) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, numer postępowania: 2021/45

20 20.08.2021 Naprawa drogi wewnętrznej asfaltowej wzdłuż jeziora (od Finki 1 do Finki 4) OW Łańsk, numer postępowania: 2021/48/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu podstawowego w oparciu o art. 275 pkt 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na naprawę drogi wewnętrznej asfaltowej wzdłuż jeziora (od Finki 1 do Finki 4) OW Łańsk

do góry