Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
11 11.10.2019 Dostawa oleju opałowego dla Kompleksu Recepcyjno - Wypoczynkowego Łańsk (2019/60/COAR)

12 09.10.2019 Przebudowa sieci teletechnicznej w skrzydle A w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie (2019/39/KPRM)

13 04.10.2019 Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Państwowej

14 04.10.2019 Sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej

15 01.10.2019 Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju (numer postępowania: 2019/54)

16 16.08.2019 Wykonanie audytów energetycznych budynków przeznaczonych do termomodernizacji.

17 14.08.2019 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

18 02.08.2019 Remont pokrycia dachów dwóch budynków zlokalizowanych na terenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

19 29.07.2019 Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

20 18.07.2019 sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej (numer postępowania: 2019/49/COAR)

Wybierz Strony

do góry