Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
11 20.05.2020 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn.: „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach”

12 15.05.2020 Opracowanie projektu technologii i organizacji robót (PTiOR) wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz przeprowadzenie remontu muru ogrodzeniowego znajdującego się na terenie Zespołu Administracyjnego „Parkowa”, usytuowanego wzdłuż ul. Sulkiewicza w Warszawie, numer postępowania: 2020/41

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na opracowanie projektu technologii i organizacji robót (PTiOR) wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz przeprowadzenie remontu muru ogrodzeniowego znajdującego się na terenie Zespołu Administracyjnego „Parkowa”, usytuowanego wzdłuż ul. Sulkiewicza w Warszawie, numer postępowania: 2020/41

13 14.05.2020 Modernizacja budynku Stynka w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk – w systemie zaprojektuj i wybuduj, numer postępowania: 2020/34/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na wykonanie termomodernizacji budynku Stynka na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łańsku, gmina Stawiguda, w ramach realizacji części 1 zadania pt. „Modernizacja budynku Stynka w OW Łańsk – w systemie zaprojektuj i wybuduj” (nr postępowania:2020/34/COAR)

14 08.05.2020 Przebudowa ogrodzenia na terenie „ZA Parkowa” od strony Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, numer postępowania: 2020/40/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na przebudowę ogrodzenia na terenie „ZA Parkowa” od strony Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, numer postępowania: 2020/40/COAR

15 29.04.2020 Opracowanie projektu technologii i organizacji robót (PTiOR) wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz przeprowadzenie remontu muru ogrodzeniowego znajdującego się na terenie Zespołu Administracyjnego „Parkowa”, usytuowanego wzdłuż ul. Sulkiewicza w Warszawie, numer postępowania: 2020/11

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na opracowanie projektu technologii i organizacji robót (PTiOR) wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz przeprowadzenie remontu muru ogrodzeniowego znajdującego się na terenie Zespołu Administracyjnego „Parkowa”, usytuowanego wzdłuż ul. Sulkiewicza w Warszawie, numer postępowania: 2020/11

16 29.04.2020 Przebudowa łazienek ogólnodostępnych zlokalizowanych przy głównej klatce schodowej skrzydła A budynku KPRM zlokalizowanym przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie z podziałem na pion A i B, numer postępowania: 2020/36

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na wykonanie remontu 16 ogólnodostępnych toalet znajdujących się w Skrzydle A gmachu KPRM w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3

17 29.04.2020 Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

18 27.04.2020 Usługa dezynfekcji pomieszczeń w placówkach Jednostek Administracji Państwowej (2020/37)

19 24.04.2020 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

20 17.04.2020 wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropu nad 5-piętrem i salą im. A. Walentynowicz skrzydła C oraz wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku KPRM w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 1/3, numer postępowania: 2020/22

Wybierz Strony

do góry