Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
101 31.03.2020 Zakup i dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików

102 31.03.2020 Dostawa zestawów diagnostycznych ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) dla Zakładów Higieny Weterynaryjnej (numer postępowania: 2020/17)

103 24.03.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa numer postępowania: 2020/15

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, numer postępowania: 2020/15

104 24.03.2020 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

105 23.03.2020 Wykonanie robót budowlanych Projektu pn.: „Głęboka, kompleksowa modernizacja budynku Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu” i remontu dachu budynku A Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu (postępowanie nr 2020/12/GIORIN)

106 11.03.2020 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

107 11.03.2020 Zakup usługi wsparcia technicznego do Systemu Telekomunikacyjnego Centrum Obsługi Administracji Rządowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

108 19.02.2020 Ubezpieczenie komunikacyjne Jednostek Administracji Państwowej

109 19.02.2020 Ubezpieczenie majątku Jednostek Administracji Państwowej

110 18.02.2020 Dostawa samochodów dla Jednostek Administracji Państwowej

do góry