Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
151 21.02.2019 Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

152 20.02.2019 Dostawa oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji Państwowej

153 18.02.2019 Usługa dostępu do Internetu dla Jednostek Administracji Państwowej

154 15.02.2019 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

155 25.01.2019 2019/18/COAR/PN/ABG na usługę sprzątania powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej w obiekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów administrowanym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

156 24.01.2019 Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej terenu przy ul. Bagatela 6/8 w Warszawie

157 24.01.2019 Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej, numer postępowania: 2019/17.

158 21.01.2019 Usługa pełnienia obowiązków Koordynatora konsorcjum Projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT)” rekomendowanego do dofinansowania w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

159 14.01.2019 Wykonanie projektu technologii stacji uzdatniania wody oraz przebudowa na jego podstawie Stacji Uzdatniania Wody na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku.

Wybierz Strony

do góry