Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
21 20.08.2021 Położenie piaskowca na murze graniczącym z Łazienkami ZA Parkowa, numer postępowania: 2021/46/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu podstawowego w oparciu o art. 275 pkt 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na położenie piaskowca na murze graniczącym z Łazienkami ZA Parkowa, numer postępowania: 2021/46/COAR

22 13.08.2021 Dostawa środków i artykułów czystościowych na potrzeby obiektów administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie i Łańsku

23 07.08.2021 Remont dachu budynku przy ul. Belwederska 46/50 w Warszawie

24 06.08.2021 Modernizacja wnętrz lobby recepcyjnego w budynku Puszcza w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk

25 06.08.2021 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn.: „Przebudowa budynku w Krakowie przy ul. Lubicz 25 dla potrzeb krakowskich jednostek prokuratury”

26 23.07.2021 Przeprowadzanie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju

27 22.07.2021 Naprawa drogi wewnętrznej asfaltowej wzdłuż jeziora (od Finki 1 do Finki 4) OW Łańsk

28 21.07.2021 Położenie piaskowca na murze graniczącym z Łazienkami ZA Parkowa

29 07.07.2021 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT (2021/31)

30 23.06.2021 Modernizacja wnętrza Stynki w OW Łańsk

do góry