Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
21 24.05.2019 Remont tarasu przy budynku Puszcza na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku, 2019/49/COAR

22 14.05.2019 Dostawa samochodów użytkowych z silnikiem elektrycznym (2019/44)

23 08.05.2019 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, numer postępowania: 2019/37/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, numer postępowania: 2019/37/COAR

24 08.05.2019 Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela w Warszawie, numer postępowania: 2019/43/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela w Warszawie, numer postępowania: 2019/43/COAR

25 30.04.2019 Remont tarasu przy budynku Puszcza na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku, numer postępowania: 2019/38/COAR,

26 30.04.2019 Wykonanie remontu izolacji i odwodnienia tarasu Wartowni Głównej na terenie Zespołu Rezydencjonalnego „Parkowa” przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie, numer postępowania: 2019/36/COAR

27 12.04.2019 Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela, nr postępowania:2019/29/COAR

28 05.04.2019 Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

29 03.04.2019 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

30 26.03.2019 Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników Jednostek Administracji Państwowej oraz członków ich rodzin

Wybierz Strony

do góry