Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
21 16.04.2020 Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

22 16.04.2020 Dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t ,5-cio osobowego dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

23 16.04.2020 Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznej w obiekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów administrowanym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie

24 09.04.2020 Przebudowa układu technologicznego basenu na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Łańsku (postępowanie nr 2020/29/COAR)

25 01.04.2020 Zakup i dostawa zestawów do ręcznej izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) dla Zakładów Higieny Weterynaryjnej (postępowanie nr 2020/18)

26 31.03.2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie systemu oświetlenia w Sali im. A. Walentynowicz zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie, numer postępowania: 2020/21

27 31.03.2020 Zakup i dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików

28 31.03.2020 Dostawa zestawów diagnostycznych ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) dla Zakładów Higieny Weterynaryjnej (numer postępowania: 2020/17)

29 24.03.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa numer postępowania: 2020/15

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, numer postępowania: 2020/15

30 24.03.2020 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wybierz Strony

do góry