Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
21 04.07.2019 Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów administrowanych przez COAR

22 29.05.2019 Wykonanie robót teletechnicznych niezbędnych do zabezpieczenia Archiwum RM mieszczącego się przy ul. Sulkiewicza 14 na terenie ZR Parkowa, numer zamówienia 2019/40/KPRM.

23 29.05.2019 Dostawę środków i artykułów czystościowych

24 24.05.2019 Remont tarasu przy budynku Puszcza na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku, 2019/49/COAR

25 14.05.2019 Dostawa samochodów użytkowych z silnikiem elektrycznym (2019/44)

26 08.05.2019 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, numer postępowania: 2019/37/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, numer postępowania: 2019/37/COAR

27 08.05.2019 Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela w Warszawie, numer postępowania: 2019/43/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela w Warszawie, numer postępowania: 2019/43/COAR

28 30.04.2019 Remont tarasu przy budynku Puszcza na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku, numer postępowania: 2019/38/COAR,

29 30.04.2019 Wykonanie remontu izolacji i odwodnienia tarasu Wartowni Głównej na terenie Zespołu Rezydencjonalnego „Parkowa” przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie, numer postępowania: 2019/36/COAR

30 12.04.2019 Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela, nr postępowania:2019/29/COAR

Wybierz Strony

do góry