Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
221 08.05.2019 Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela w Warszawie, numer postępowania: 2019/43/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela w Warszawie, numer postępowania: 2019/43/COAR

222 30.04.2019 Remont tarasu przy budynku Puszcza na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku, numer postępowania: 2019/38/COAR,

223 30.04.2019 Wykonanie remontu izolacji i odwodnienia tarasu Wartowni Głównej na terenie Zespołu Rezydencjonalnego „Parkowa” przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie, numer postępowania: 2019/36/COAR

224 12.04.2019 Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela, nr postępowania:2019/29/COAR

225 05.04.2019 Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

226 03.04.2019 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

227 26.03.2019 Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników Jednostek Administracji Państwowej oraz członków ich rodzin

228 21.03.2019 Remont pokrycia dachu w budynku PERKOZ na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku.

229 19.03.2019 Przebudowa łazienek ogólnodostępnych zlokalizowanych przy głównej klatce schodowej skrzydła A budynku KPRM zlokalizowanym przy Al. Ujazdowskich 1/3

230 15.03.2019 Remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w obiekcie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

do góry