Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
41 09.10.2020 Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej w obiekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów administrowanym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie

42 30.09.2020 Odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

43 29.09.2020 Dostawa macierzy oraz dostawa i instalacja elementów podsystemu kopii zapasowych (2020/67)

44 24.09.2020 Zakup automatycznej myjni samochodowej wraz z montażem

45 16.09.2020 Dostawa w formie leasingu komputerów przenośnych z opcją wykupu na potrzeby Rzecznika Finansowego (2020/57)

46 08.09.2020 Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju

47 07.09.2020 Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku w Krakowie przy ul. Lubicz 25 dla potrzeb krakowskich jednostek prokuratury” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego do zakończenia robót budowlanych

48 07.09.2020 Dostawa samochodów osobowych z segmentu D.

49 02.09.2020 Serwisowanie pojazdów użytkowanych przez Jednostki Administracji Państwowej

50 26.08.2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie murów oporowych wraz z remontem nawierzchni (wjazd do garażu samochodów osobowych – budynek C obiekt przy ul. Powsińskiej – od strony ul. Limanowskiego)

do góry