Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
41 27.04.2021 Wykonanie szkieletowej instalacji telekomunikacyjnej w oparciu o technologię światłowodową w lokalizacji Łańsk – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. numer postępowania: 2021/21/COAR

42 20.04.2021 Dostawa napojów bezalkoholowych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

43 19.04.2021 Dostawa dwóch samochodów ciężarowych do 3,5 tony, dwuosobowych. numer postępowania: 2021/17/COAR

44 12.04.2021 Dostawa kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych oraz artykułów dekoracyjnych

45 22.03.2021 Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników Jednostek Administracji Państwowej oraz członków ich rodzin

46 05.03.2021 Przebudowa pomostów zlokalizowanych przed budynkiem „Puszcza” w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk, gmina Stawiguda

47 16.02.2021 Zakup repozytorium backupów z funkcją deduplikacji, systemu wykonywania kopii zapasowych oraz pamięci blokowej dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, numer postępowania: 2021/11

Postępowanie prowadzone w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.gov.pl (lub https://platforma.eB2B.com.pl) w trybie przetargu podstawowego w oparciu o art. 2751 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (nr postępowania: 2021/11)

48 31.12.2020 Wymiana windy zlokalizowanej pomiędzy skrzydłami A/B budynku głównego KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie numer postępowania: 2020/90

49 31.12.2020 Pielęgnacja i konserwacja zieleni niskiej i wysokiej w obiektach administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej

50 30.12.2020 sukcesywne dostawy świeżych owoców i warzyw dla Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk Centrum Obsługi Administracji Rządowej

do góry