Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
41 16.09.2020 Dostawa w formie leasingu komputerów przenośnych z opcją wykupu na potrzeby Rzecznika Finansowego (2020/57)

42 08.09.2020 Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin – przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju

43 07.09.2020 Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku w Krakowie przy ul. Lubicz 25 dla potrzeb krakowskich jednostek prokuratury” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego do zakończenia robót budowlanych

44 07.09.2020 Dostawa samochodów osobowych z segmentu D.

45 02.09.2020 Serwisowanie pojazdów użytkowanych przez Jednostki Administracji Państwowej

46 26.08.2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie murów oporowych wraz z remontem nawierzchni (wjazd do garażu samochodów osobowych – budynek C obiekt przy ul. Powsińskiej – od strony ul. Limanowskiego)

47 20.08.2020 Serwisowanie pojazdów będących w ewidencji Centrum Obsługi Administracji Rządowej (2020/58)

48 13.08.2020 Remont pokrycia dachowego na budynku L – obiekt przy ul. Powsińskiej

49 12.08.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

50 24.07.2020 Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów administrowanych przez COAR

Wybierz Strony

do góry