Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
51 23.07.2020 Budowa instalacji anten TV naziemnej i SAT na dachu oraz w budynku Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie wraz z remontem pomieszczenia technicznego nr 82 w ramach realizacji zadania pt. „Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZA Parkowa do budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”– w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, numer postępowania: 2020/54

52 16.07.2020 Usługa druku urzędowych etykiet i paszportów dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

53 08.07.2020 Modernizacja budynku Stynka w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk – w systemie zaprojektuj i wybuduj, numer postępowania: 2020/52/COAR

54 08.07.2020 Przebudowa muru od ul. Sulkiewicza realizowanego na terenie ZA Parkowa w Warszawie - realizacja w formule „zaprojektuj + zbuduj” numer postępowania: 2020/51/KPRM

55 30.06.2020 Budowa instalacji anten TV naziemnej i SAT na dachu oraz w budynku Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie wraz z remontem pomieszczenia technicznego nr 82 w ramach realizacji zadania pt. „Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZA Parkowa do budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”– w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, numer postępowania: 2020/44

56 30.06.2020 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORiN 2020/48

57 22.06.2020 Modernizacja budynku Stynka w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk – w systemie zaprojektuj i wybuduj, numer postępowania: 2020/47/COAR

58 22.06.2020 Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej

59 18.06.2020 Wymiana wewnętrznego rurociągu wodociągowego na terenie COAR przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie (postępowanie nr: 2020/45/COAR)

60 02.06.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa budynku basenu w OW Łańsk, w gminie Stawiguda, w ramach zadania pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji basenu w OW Łańsk” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie, numer postępowania: 2020/35/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa budynku basenu w OW Łańsk, w gminie Stawiguda, w ramach zadania pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji basenu w OW Łańsk” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie, numer postępowania: 2020/35/COAR

do góry