Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
51 23.11.2021 Odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania i urządzeń w serwerowniach oraz zakup oprogramowania dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

52 22.11.2021 Dostawa oleju opałowego dla OW Łańsk

53 02.11.2021 Zakup dwóch zestawów bezprzewodowych mikrofonów mobilnych (po 4 szt. mikrofonów w każdym zestawie); numer postępowania: 2021/58

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu podstawowego w oparciu o art. 275 pkt 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na: Zakup dwóch zestawów bezprzewodowych mikrofonów mobilnych (po 4 szt. mikrofonów w każdym zestawie); numer postępowania: 2021/5

54 29.10.2021 dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium 2021/61

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.gov.pl (lub https://platforma.eB2B.com.pl) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, numer postępowania: 2021/61

55 25.10.2021 Dostawa energii elektrycznej dla Oddziałów Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa; numer postępowania: 2021/56

56 22.10.2021 Dostawy materiałów budowlanych

57 20.10.2021 Dostosowanie pomieszczeń w budynku L1 na pierwszym piętrze do potrzeb biurowych

58 20.10.2021 Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej (2021/59)

59 19.10.2021 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

60 15.10.2021 Sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej

do góry