Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
51 20.02.2019 Dostawa oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji Państwowej

52 18.02.2019 Usługa dostępu do Internetu dla Jednostek Administracji Państwowej

53 15.02.2019 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

54 25.01.2019 2019/18/COAR/PN/ABG na usługę sprzątania powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej w obiekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów administrowanym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

55 24.01.2019 Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej terenu przy ul. Bagatela 6/8 w Warszawie

56 24.01.2019 Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej, numer postępowania: 2019/17.

57 21.01.2019 Usługa pełnienia obowiązków Koordynatora konsorcjum Projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT)” rekomendowanego do dofinansowania w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

58 14.01.2019 Wykonanie projektu technologii stacji uzdatniania wody oraz przebudowa na jego podstawie Stacji Uzdatniania Wody na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku.

Wybierz Strony

do góry