Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
61 01.03.2019 Docieplenie stropu nad 3–piętrem skrzydła B część wschodnia wraz z wymianą/przebudową pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” w systemie „zaprojektuj-wybuduj.

62 01.03.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Docieplenie stropu nad 5-piętrem i Salą im. A. Walentynowicz skrzydła C wraz z wymianą/przebudową pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawi.

63 01.03.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa systemu oświetlenia w Sali im. A. Walentynowicz zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie”

64 27.02.2019 Świadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów i kart SIM na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

65 26.02.2019 Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych Jednostek Administracji Państwowej

66 25.02.2019 dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Administracji Państwowej (2019?05)

67 25.02.2019 ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych

68 22.02.2019 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej (2019/15)

69 22.02.2019 Dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej (2019/2)

70 22.02.2019 Dostawa samochodów dla Jednostek Administracji Państwowej (nr post. 2019/03)

Wybierz Strony

do góry