Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
61 14.08.2019 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

62 02.08.2019 Remont pokrycia dachów dwóch budynków zlokalizowanych na terenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

63 29.07.2019 Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

64 18.07.2019 sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Centrum Obsługi Administracji Rządowej (numer postępowania: 2019/49/COAR)

65 04.07.2019 Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów administrowanych przez COAR

66 29.05.2019 Wykonanie robót teletechnicznych niezbędnych do zabezpieczenia Archiwum RM mieszczącego się przy ul. Sulkiewicza 14 na terenie ZR Parkowa, numer zamówienia 2019/40/KPRM.

67 29.05.2019 Dostawę środków i artykułów czystościowych

68 24.05.2019 Remont tarasu przy budynku Puszcza na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku, 2019/49/COAR

69 14.05.2019 Dostawa samochodów użytkowych z silnikiem elektrycznym (2019/44)

70 08.05.2019 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, numer postępowania: 2019/37/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, numer postępowania: 2019/37/COAR

Wybierz Strony

do góry