Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
71 22.06.2020 Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej

72 18.06.2020 Wymiana wewnętrznego rurociągu wodociągowego na terenie COAR przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie (postępowanie nr: 2020/45/COAR)

73 02.06.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa budynku basenu w OW Łańsk, w gminie Stawiguda, w ramach zadania pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji basenu w OW Łańsk” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie, numer postępowania: 2020/35/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa budynku basenu w OW Łańsk, w gminie Stawiguda, w ramach zadania pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji basenu w OW Łańsk” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie, numer postępowania: 2020/35/COAR

74 26.05.2020 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORiN

75 20.05.2020 Dostawa zestawów diagnostycznych do automatycznej izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) (nr postępowania: 2020/19)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na dostawę zestawów diagnostycznych do automatycznej izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) (nr postępowania: 2020/19)

76 20.05.2020 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji pn.: „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach”

77 15.05.2020 Opracowanie projektu technologii i organizacji robót (PTiOR) wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz przeprowadzenie remontu muru ogrodzeniowego znajdującego się na terenie Zespołu Administracyjnego „Parkowa”, usytuowanego wzdłuż ul. Sulkiewicza w Warszawie, numer postępowania: 2020/41

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na opracowanie projektu technologii i organizacji robót (PTiOR) wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz przeprowadzenie remontu muru ogrodzeniowego znajdującego się na terenie Zespołu Administracyjnego „Parkowa”, usytuowanego wzdłuż ul. Sulkiewicza w Warszawie, numer postępowania: 2020/41

78 14.05.2020 Modernizacja budynku Stynka w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk – w systemie zaprojektuj i wybuduj, numer postępowania: 2020/34/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na wykonanie termomodernizacji budynku Stynka na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łańsku, gmina Stawiguda, w ramach realizacji części 1 zadania pt. „Modernizacja budynku Stynka w OW Łańsk – w systemie zaprojektuj i wybuduj” (nr postępowania:2020/34/COAR)

79 08.05.2020 Przebudowa ogrodzenia na terenie „ZA Parkowa” od strony Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, numer postępowania: 2020/40/COAR

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na przebudowę ogrodzenia na terenie „ZA Parkowa” od strony Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, numer postępowania: 2020/40/COAR

80 29.04.2020 Opracowanie projektu technologii i organizacji robót (PTiOR) wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz przeprowadzenie remontu muru ogrodzeniowego znajdującego się na terenie Zespołu Administracyjnego „Parkowa”, usytuowanego wzdłuż ul. Sulkiewicza w Warszawie, numer postępowania: 2020/11

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na opracowanie projektu technologii i organizacji robót (PTiOR) wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz przeprowadzenie remontu muru ogrodzeniowego znajdującego się na terenie Zespołu Administracyjnego „Parkowa”, usytuowanego wzdłuż ul. Sulkiewicza w Warszawie, numer postępowania: 2020/11

do góry