Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
81 29.04.2020 Przebudowa łazienek ogólnodostępnych zlokalizowanych przy głównej klatce schodowej skrzydła A budynku KPRM zlokalizowanym przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie z podziałem na pion A i B, numer postępowania: 2020/36

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na wykonanie remontu 16 ogólnodostępnych toalet znajdujących się w Skrzydle A gmachu KPRM w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3

82 29.04.2020 Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

83 27.04.2020 Usługa dezynfekcji pomieszczeń w placówkach Jednostek Administracji Państwowej (2020/37)

84 24.04.2020 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

85 17.04.2020 wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropu nad 5-piętrem i salą im. A. Walentynowicz skrzydła C oraz wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku KPRM w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 1/3, numer postępowania: 2020/22

86 16.04.2020 Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

87 16.04.2020 Dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t ,5-cio osobowego dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

88 16.04.2020 Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznej w obiekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów administrowanym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie

89 09.04.2020 Przebudowa układu technologicznego basenu na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Łańsku (postępowanie nr 2020/29/COAR)

90 01.04.2020 Zakup i dostawa zestawów do ręcznej izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) dla Zakładów Higieny Weterynaryjnej (postępowanie nr 2020/18)

do góry