Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Lp Data Nazwa
1 01.04.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego Rozbudowę systemu kompensacji mocy biernej.

2 15.03.2022 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na zaprojektowanie oraz realizację systemu oznaczeń dostępności budynku, mieszczącego się w Warszawie, osobom ze szczególnymi potrzebami.

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Ofertę prosimy złożyć do dnia 6 kwietnia.2022 r.

3 15.03.2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie kontrastu kolorystycznego na początku i końcu (góra i dół) biegu schodów i pochylni przed wejściem głównym budynku, mieszczącego się w Warszawie.

4 15.03.2022 zapytanie ofertowe na dostawę i montaż platformy pionowej do przemieszczania osób niepełnosprawnych

5 27.02.2022 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie kosztorysów wykonawczych związanych z gwarancyjną naprawą elewacji budynków mieszczących się w Warszawie.

6 21.02.2022 Wysterowanie z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oddymiania w dwóch klatkach schodowych budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3

7 27.01.2022 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na zaprojektowanie oraz realizację systemu oznaczeń dostępności budynku, mieszczącego się w Warszawie, osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz realizacja systemu oznaczeń dostępności budynku, mieszczącego się w Warszawie, osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznaczenia powinny spełniać co najmniej minimalne wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

8 30.11.2021 zapytanie ofertowe ws.konserwacji systemów p.poż

9 29.10.2021 Zapytanie ofertowe na zakup serwerów

10 15.10.2021 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej remontu stropu pomieszczenia piwnicznego.

Wybierz Strony

do góry