Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Lp Data Nazwa
1 15.07.2024 WYKONANIE PRZEGLĄDU AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO PRZY POMOCY STACJI OBCIĄŻEŃ

2 15.07.2024 Wycinka 18 szt. drzew oraz przesadzenie 1 szt. drzewa na terenie Warszawy

UWAGA!!!!! zmiana terminu składania ofert. SKŁADANIE OFERT do dnia 24.07.2024

3 07.07.2024 Kompleksowa obsługa techniczna na potrzeby realizacji wydarzeń medialnych

4 07.07.2024 Dostawę i wymiana platformy schodowej na tor prosty do przemieszczania osób niepełnosprawnych II

5 05.07.2024 zapytanie ofertowe

UWAGA!!!!! zmiana terminu składania ofert. SKŁADANIE OFERT do dnia 24.07.2024

6 04.07.2024 zaproszenie do złożenia oferty

zaproszenie do złożenia oferty w celu określenia wartości szacunkowej do przygotowywanego postępowania przetargowego, w związku z zadaniem usługa transportowa zgodnie z załącznikami Ofertę z wyceną należy złożyć do dnia 11.07.2024 na adresy: beata.ratuska@centrum.gov.pl; katarzyna.kluczna@centrum.gov.pl; tomasz.maroszek@centrum.gov.pl

7 23.06.2024 Dostawa i wymiana platformy schodowej na tor prosty do przemieszczania osób niepełnosprawnych w budynku zlokalizowanym w Warszawie

8 19.06.2024 Zakup urządzeń brzegowych do zabezpieczenia sieci (fortigate).

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ ZAPISÓW W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ WE WZORZE UMOWY Ofertę prosimy złożyć do dnia 19.07.2024 r.

9 18.06.2024 zaproszenie do złożenia oferty

zaproszenie złożenie oferty w celu określenia wartości szacunkowej do przygotowywanego postępowania przetargowego, w związku z zadaniem wyboru Operatora, który umożliwi rezerwację i wykup miejsc hotelowych dla uczestników oraz organizatorów spotkań i towarzyszących im wydarzeń organizowanych w ramach polskiej prezydencji w trakcie I półrocza 2025. Oferty należy przysyłać na adres: katarzyna.kluczna@centrum.gov.pl do dnia 21.06.2024

10 11.06.2024 Udostępnienie jednego ciemnego włókna światłowodowego (1J) w relacji: Kancelaria Sejmu (Ul. Wiejska 4/6/8) –> Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3) o długości ok. 1,3 km na okres 24 miesięcy.

Wyszukiwarka
do góry