Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Lp Data Nazwa
1 21.09.2022 Usprawnienie istniejącego systemu ppoż. w budynkach zlokalizowanych w Warszawie

2 19.08.2022 zakup dwóch serwerów Dell R750xs

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Ofertę prosimy złożyć do dnia 07.09.2022 r.:

3 25.07.2022 Kompleksowa obsługa techniczna na potrzeby realizacji wydarzeń medialnych

Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi: Pyt. 1: Jaka jest szacunkowa liczba usług do wykonania miesięcznie wskazanych w zapytaniu ? Czy można to oszacować na podstawie wcześniejszych zamówień? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowo jest do wykonania 5 usług miesięcznie.

4 14.07.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie demontażu wentylatorowni zlokalizowanej w budynku w Warszawie

UWAGA !!!!! zmiana terminu składania ofert na 29.07.2022 do godziny 15:00 W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 22.07.2022, Zamawiający wprowadzi zmiany do opisu przedmiotu zamówienia niezwłocznie po doprecyzowaniu zakresu prac.

5 14.07.2022 zapytanie ofertowe na naprawę elewacji budynku zlokalizowanego w Warszawie

6 01.04.2022 zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego Rozbudowę systemu kompensacji mocy biernej.

7 15.03.2022 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na zaprojektowanie oraz realizację systemu oznaczeń dostępności budynku, mieszczącego się w Warszawie, osobom ze szczególnymi potrzebami.

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Ofertę prosimy złożyć do dnia 6 kwietnia.2022 r.

8 15.03.2022 Zapytanie ofertowe na wykonanie kontrastu kolorystycznego na początku i końcu (góra i dół) biegu schodów i pochylni przed wejściem głównym budynku, mieszczącego się w Warszawie.

9 15.03.2022 zapytanie ofertowe na dostawę i montaż platformy pionowej do przemieszczania osób niepełnosprawnych

10 27.02.2022 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie kosztorysów wykonawczych związanych z gwarancyjną naprawą elewacji budynków mieszczących się w Warszawie.

Wybierz Strony

do góry