Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych (mięsa i wędlin) na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej w podziale na części, nr zamówienia: 36-ZBR/79-ZRP/2017/PNO/SM

Załączniki

Data publikacji 20.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Agnieszka Jagiełło
WZP

Statystyka strony: 524 wizyt