Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lp Data Nazwa
1 13.02.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie dokumentacji budowlanej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń skrzydła D wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2 31.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej (224/2017/KR-WŁ/86/2017/ZRP-2).

3 30.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektu Kompleksu Recepcyjno - Wypoczynkowego Łańsk (242/2017/KR-WŁ)

4 29.01.2018 Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 209/213/216/ 223/ 2017/KRWŁ-PN/SK na dostawy: artykułów spożywczych dla potrzeb KRW Łańsk.

5 26.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę oleju opałowego na potrzeby KRW Łańsk” (nr postępowania: 246/2017/KR-WŁ/PN/MM)

6 19.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORIN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją funkcjonowania Oprogramowania aplikacyjnego w ilości niezbędnej dla realizacji zmian” (nr postępowania: 2017/43-2)

7 04.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej (nr 224/2017/KR-WŁ/86/2017/ZRP)

8 04.01.2018 Informacja o wyniku postępowania na dostawę artykułów nabiałowych nr 2017/39/ZBR/77/ZRP/205/KR-WŁ/II

9 20.12.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych (mięsa i wędlin) na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej w podziale na części, nr zamówienia: 36-ZBR/79-ZRP/2017/PNO/SM

10 18.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 291/BA/I/2017 na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących i faksujących na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów