Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
331 05.12.2014 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, kserokopiarek na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

332 20.11.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej rezerwowych przyłączy elektroenergetycznych dla budynków KPRM oraz ich wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem awaryjnym budynków znajdujących się na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3/5 oraz Al.

333 12.11.2014 Dostawa i przesył /dystrybucja energii cieplnej na potrzeby obiektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Centrum Usług Wspólnych w Warszawie

334 06.11.2014 Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku „Leszcz” na terenie Kompleksu Recepcyjno – Wypoczynkowego Łańsk numer referencyjny 878/2014/WIR-PN/SK

335 30.10.2014 Zakup serwerów blade wraz z platformą wirtualizacyjną dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

336 30.10.2014 Wymiana rozdzielni elektrycznej RGR i agregatu prądotwórczego oraz jego instalacji wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych, na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

337 15.10.2014 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej

338 03.10.2014 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

339 11.09.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej rezerwowych przyłączy elektroenergetycznych dla budynków KPRM oraz ich wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem awaryjnym budynków znajdujących się na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3/5 oraz Al.

340 10.09.2014 Sukcesywna dostawa papieru i kartonu do drukowania na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

Wybierz Strony