Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
31 24.01.2019 Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej, numer postępowania: 2019/17.

32 21.01.2019 Usługa pełnienia obowiązków Koordynatora konsorcjum Projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT)” rekomendowanego do dofinansowania w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

33 14.01.2019 Wykonanie projektu technologii stacji uzdatniania wody oraz przebudowa na jego podstawie Stacji Uzdatniania Wody na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku.

34 21.12.2018 Konserwacja oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORIN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją funkcjonowania Oprogramowania aplikacyjnego w ilości niezbędnej dla realizacji zmian

35 18.12.2018 Usługa zrzutu lotniczego szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żujących na terenie 8 (ośmiu) województw, nr zamówienia 2018/41

36 18.12.2018 Dostawa szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żujących do 8 (ośmiu) Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, nr zamówienia 2018/40

37 14.12.2018 Zakup foteli obrotowych i krzeseł dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej

38 14.12.2018 „Zakup mebli dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej”

39 11.12.2018 Dostawa artykułów nabiałowych na potrzeby obiektu Centrum Obsługi Administracji Rządowej

40 11.12.2018 Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej terenu przy ul. Bagatela 6/8 w Warszawie

Wybierz Strony