Ogłoszenia o zamówieniach

Lp Data Nazwa
31 13.12.2017 Serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej firmy Ericsson/Aastra typu MiVOice MXOne Telephony Switch

32 11.12.2017 Dostawa artykułów spożywczych (mięsa i wędlin) na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej w podziale na części

33 07.12.2017 Dostawa samochodu osobowego formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 2017/44

34 06.12.2017 Dostawa artykułów nabiałowych na potrzeby obiektu Centrum Obsługi Administracji Rządowej, nr postępowania: nr 226/2017/KR-WŁ/WA

35 01.12.2017 Świadczenie usługi pośrednictwa w publikowaniu lub bezpośrednia publikacja nekrologów i kondolencji na łamach ogólnopolskiego wydania dziennika "Rzeczpospolita" w okresie 12 m-cy.

36 30.11.2017 Usługi w zakresie zapewnienia Centralnego Wydruku na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

37 30.11.2017 Dostawa artykułów spożywczych (mięsa i wędlin) na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej w podziale na części, nr postępowania: 36-ZBR/79-ZRP/210-KR-WŁ/2017/PNO/SM

38 29.11.2017 Odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiN

39 29.11.2017 Konserwacja oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORIN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją funkcjonowania Oprogramowania aplikacyjnego w ilości niezbędnej dla realizacji zmian

40 29.11.2017 Dostawy galanterii cukierniczej krótkoterminowej na potrzeby Bufetu R w KPRM