Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
31 16.05.2018 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania: Studium i analiza przedinwestycyjna dla budynków Al. Ujazdowskie 1/3, Al. Ujazdowskie 5, al. Szucha 14 stanowiących zespół obiektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

32 09.05.2018 Serwisowanie pojazdów użytkowanych przez Jednostki Administracji Państwowej

33 20.04.2018 Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Administracji Państwowej

34 16.04.2018 Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na najem długoterminowy samochodów dla Jednostek Administracji Państwowej

35 13.04.2018 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

36 28.03.2018 Wykonanie usługi dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie obsługi metrologicznej wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium

37 23.03.2018 Zakup usługi wsparcia technicznego do Systemu Telekomunikacyjnego Centrum Obsługi Administracji Rządowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

38 22.03.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

39 14.03.2018 Druk urzędowych etykiet i paszportów, na rzecz i w imieniu Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

40 28.02.2018 Dostawa samochodu osobowego formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wybierz Strony